In de wandelgangen vingen we diverse geluiden op met dezelfde boodschap: de waarnemingenrubriek dreigt te verzanden tot een lange opsomming van al dan niet interessante waarnemingen. Ons inziens zijn deze geluiden terecht. Vandaar dat we gekozen hebben voor een gedeeltelijk nieuwe opzet van de waarnemingenrubriek. Naast de traditionele lijst met waarnemingen wordt er een aantal uitgelicht en uitvoeriger besproken in tekstvorm.