Op 15 februari werd een adulte Kuifaalscholver bij de Zuidpier van IJmuiden waargenomen. Dit was op zich niet opvallend daar er in de meeste winters wel enige waarnemingen van Kuifaalscholvers worden gedaan. Vanaf begin maart bleek er echter een groep van maximaal acht Kuifaalscholvers in de havenmond van IJmuiden te pleisteren. Nog niet eerder werden in de regio zoveel vogels bijeen waargenomen.