Ieder winterhalfjaar wordt een zeer klein aantal Krooneenden in de AW-duinen waargenomen. Deze winter verbleven evenwel ongekende aantallen van deze zeldzame soort in dit gebied. Nadat in het najaar al enkele vogels werden gezien, nam het aantal langzaam toe in januari tot 9 vogels. Begin februari liep het aantal snel op tot een recordaantal van 28 exemplaren op 6-2 in de Zwaneplas. Hierna nam het aantal Krooneenden als gevolg van de vorst weer af. De meeste Krooneenden bevonden zich op de bekende plaatsen: Renbaanveld en omgeving Rechte Schusterkanaal/Zwaneplas/Witteveld. De AW-duinen pikken met dit aantal een behoorlijk graantje mee van de recente toename van het aantal pleisterende Krooneenden in Nederland.