In 1997 heeft Rijkswaterstaat een natuurontwikkelingsgebied ingericht langs het Noordzeekanaal, enige 100-en meters ten westen van de pont bij Buitenhuizen. De slenk, die in open verbinding met het kanaal staat en twee eilandjes heeft, is goed te overzien vanaf een uitkijkpunt. Het is met name aantrekkelijk voor steltlopers en eenden, maar er zijn ook al een Visarend en IJsvogels gezien. Rijkswaterstaat wil graag de ontwikkeling van dit gebied volgen, ook wat betreft het voorkomen van vogels. Alle interessante waarnemingen zijn daarom van harte welkom. Ze kunnen gewoon naar mij worden opgestuurd. Daarnaast wil Fred Hopman meer inzicht krijgen in het voorkomen van zwart-witte exemplaren van normaliter zwarte vogels (bijv. Merel, Kauw en Zwarte Kraai). Waarnemingen van dergelijke afwijkende vogels kunt u rechtstreeks naar Fred sturen (Stephensonplein 7, 1972 RP IJmuiden).