De highlights van afgelopen periode waren te vinden in de Kennemerduinen. Op 1 mei smaakte ondergetekende het genoegen in het Snoekebos een Westelijke Bergfluiter te ontdekken. De vogel, die zich goed liet zien en horen, bleef tot en met 3 mei en trok vele vogelaars. Het betrof de vijfde waarneming van deze soort in de regio. Op 22 mei was het weer raak: Dick Meiman nam ’s ochtends een Griel waar in het natuurontwikkelingsgebied Groot Olmen. Dit gebied is pas geheel afgegraven om verstuiving opnieuw op gang te brengen. Laat de Griel daar nu net van houden... De vogel kon ’s avonds door een select gezelschap vogelaars worden teruggevonden. De dagen daarna is hij helaas niet meer gezien. Toch op blijven letten; zijn favoriete biotoop keert terug. Het was de eerste waarneming in de regio sinds april 1985. Verder nam Michel Klemann, die voor SOVON grote delen van het noordelijk duingebied inventariseert op een nog onbekende datum een overtrekkende Kortteenleeuwerik waar. Ook had hij drie maal een Visarend, tweemaal een Zwarte Wouw en een mannetje Grauwe Kiekendief. De 16e Roodkopklauwier voor ons werkgebied was kort aanwezig op 8 mei in de Kunstenaarsbosjes bij IJmuiden, een plaats waar eerder een vogel vertoefde in juni 1985.