Zo, IJmuiden staat weer op de kaart van vogelend Nederland. Na de Monniksgier eind juli leverde deze hotspot maar liefst twee nieuwe soorten voor ons werkgebied en bij beide was Roy Slaterus betrokken. Deze jongeman spendeerde zo ongeveer het hele najaar in deze omgeving (het gerucht gaat dat hij in de bunker bij de Kunstenaarsduintjes sliep...) en ontdekte op 5 september een Grauwe Fitis die zich tot en met de 9e fraai liet zien en horen. Op 22 september vonden Roy en Dirk Moerbeek op de parkeerplaats ten noorden van het Kennemermeer een prachtige Izabeltapuit, pas de tweede voor Nederland. Deze vogel was ook de volgende dag nog aanwezig en liet zich zeer fraai zien. Andere krenten uit IJmuiden dit najaar: Witoogeend, Morinelplevier, een pleisterende Noordse Pijlstormvogel, veel Velduilen, Grote en Roodkeelpiepers, Pallas Boszanger, Buidelmezen en een overvliegende Dwerggors. Een andere goede plek voor zeldzaamheden was het Vogelmeer in de Kennemerduinen. Het hele najaar wemelde het hier van de zangertjes met als klappers een Cetti’s Zanger en een Taigaboomkruiper. Minstens even spectaculair was de waarneming van een Griel op de zandige oever aan de westkant van het meer. Tenslotte mag de derde waarneming (en derde vangst) van een Bruine Boszanger niet onvermeld blijven. Op 5 november vingen de mannen van de vinkenbaan in de AW-duinen een exemplaar.