Afgelopen winter waren de verwachtingen hooggespannen: de Pestvogels kwamen eraan. Onder meer via Internet werden enorme groepen van deze prachtige vogel voor onze streken aangekondigd. Eind december druppelden de eerste groepen Nederland binnen, en vlogen er ook regelmatig solitaire exemplaren of kleine groepjes door de duinen. Helaas kozen de grootste groepen Engeland als eindbestemming. Groot was dan ook de vreugde toen Guido van Leeuwen op 2 februari acht vogels ontdekte aan het Zwanenbloemplantsoen in Velserbroek. Deze vogels waren behoorlijk honkvast en lieten zich tot medio maart door velen bewonderen. Een ander opmerkelijk feit was het grote aantal zomervogels deze winter in Nederland en ook in de regio. Nog nooit eerder zijn zoveel Roodborsttapuiten, Zwarte Roodstaarten, Tjiftjaffen en Zwartkoppen ’s winters in de regio gezien. Met name de “Robotap” sprong eruit met maar liefst ongeveer 25 verschillende vogels. Andere opmerkelijke waarnemingen in dit kader: een overwinterende Groenpootruiter in de AW-duinen en een Bontbekplevier op het strand bij de Zuidpier, een Boerenzwaluw op 16-12 bij het Kennemermeer, twee Paapjes, diverse Witte Kwikstaarten en een Rouwkwikstaart op 9-12 in de Hekslootpolder. Overigens waren er ook veel meer waarnemingen dan normaal van Waterral en Witgat.