Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kennemerland in de beschreven periode. Het betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen. Voor een zorgvuldige en gedegen documentatie wordt waarnemers van soorten die worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA), verzocht hun waarnemingen toe te zenden aan deze commissie, p/a CDNA, postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Hiervoor kunt u speciale CDNA-formulieren gebruiken (op te vragen bij bovenstaand adres) of via de site www.dutchbirding.nl. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland streeft er naar om over zoveel mogelijk beoordeelsoorten een uitspraak van de CDNA te krijgen.