Afgelopen periode werden maar liefst vier potentiële nieuwe soorten voor onze regio gezien. Potentieel, omdat het allemaal indien soorten voor de CDNA zijn (zie hierboven). Het begon op dinsdag 4 juni, toen Luc Hoogesteijn op Haarlem CS uit de trein stapte en tot zijn verbazing een onvolwassen Lammergier laag naar het zuiden zag zeilen. De twee dagen ervoor zat een onvolwassen Lammergier op Texel, die in de loop van dinsdagochtend verdween. Op 9 juni weer een roofvogel. Nu was het een adulte lichte fase Dwergarend die Klaas Zwaan vanuit zijn achtertuin in Floriande, Hoofddorp, richting noord zag overvliegen. Hij ontdekte de vogel dankzij alarmerende Stormmeeuwen. De derde soort betreft een mannetje Zwartkopgors dat Rob Verburgt vanuit zijn sluiswachterhuisje in Spaarndam op 9 juli zag. Deze vogel liet zich jammer genoeg kort zien en vloog vrij snel weg om niet meer teruggevonden te worden (zie verder pp. 143). Tenslotte vond Marcel Scholte op 10 augustus een Breedbekstrandloper op het strand bij de Zuidpier van IJmuiden. Deze vogel vloog snel op en verdween over de pier naar noord. Opvallend was dan ook dat op 11 augustus de vogel opnieuw gezien werd, door Jeroen van Steenbergen uit Utrecht. De Breedbek vloog snel het strand op richting zuid en is daarna niet meer gezien.