Op 20 september werd op Vogelringstation (VRS) Paradijsveld in de AWduinen een Kleine Sprinkhaanzanger gevangen. Het betekende de eerste waarneming van een levende vogel in Nederland! De twee eerdere waarnemingen betroffen vondsten van dode vogels in 1912 en 1958. Andere goede soorten waren twee Stormvogeltjes tijdens de zeer zware storm van 26/27 oktober langs Bloemendaal aan Zee, een Woudaap aanwezig vanaf mei in de AW-duinen, een langdurig pleisterende Kleine Zilverreiger in de polders van Spaarnwoude, meerdere Reuzensterns, een claim van een Witwangstern in IJmuiden, een Zwarte Zeekoet langs Bloemendaal aan Zee, veel Draaihalzen, twee vangsten van Cetti’s Zangers in de AW-duinen en de eerste twitchbare Sperwergrasmus in de regio.