Op 24 november 2002 werd er op het Vogelringstation Van Lennep in de Kennemerduinen een Mongoolse Pieper gevangen. Het ging om de eerste waarneming voor de regio en pas de derde of vierde waarneming voor Nederland. Dit najaar vond een kleine invasie in NW-Europa plaats. Nadat de vogel uitgebreid was bekeken, gemeten, gewogen en gefotografeerd werd hij weer losgelaten, waarna hij in noordelijke richting wegvloog. Daarna is de vogel niet meer gezien. Een ander hoogtepunt deze winter is het langdurige verblijf van een onvolwassen Zeearend in de regio, voor het eerst sinds de winter van 1983/84. De onvolwassen vogel werd het eerst gezien op 4 januari boven de AW-duinen en is op het moment van schrijven (28 februari) nog steeds aanwezig. Het valt alleen niet mee om hem te zien te krijgen, want de vogel schuimt de een groot deel van de regio af, met een voorkeur voor Duin en Kruidberg.