Een langverwachte nieuwe soort voor onze regio, de Roodstuitzwaluw, diende zich eindelijk aan op 19 april. Pieter Thomas vond deze fraaie zwaluw foeragerend in een groepje Boerenzwaluwen bij het Nieuwkanaal in de AW-duinen aan het eind van de middag. De vogel liet zich zeer goed bekijken door steeds dichtbij en laag langs te vliegen. De volgende dag was de vogel nog steeds aanwezig, maar verdween soms langdurig uit beeld alvorens om 15.00 uur definitief te verdwijnen. Deze waarneming viel samen met een influx van Roodstuitzwaluwen in Noordwest-Europa, die tussen half april en half mei zorgde voor 14 waarnemingen in Nederland, meer dan 24 in Groot-Brittannië en tenminste zes in Denemarken. Andere goede soorten van de afgelopen periode zijn twee voorbij vliegende ‘zee-eenden’. Op 2 april nam Steve Geelhoed vanaf zijn telpost in Bloemendaal aan Zee een naar noord vliegend onvolwassen mannetje Koningseider waar, indien aanvaard de derde waarneming voor de regio. Op 22 april zag Frank van Groen vanaf het puntje van de Zuidpier een adult mannetje Brilzee-eend voorbijvliegen. Van deze soort is pas één waarneming in de regio (een langsvliegend vrouwtje bij de Zuidpier, 27 november 1987).