De afgelopen winter was zeer rustig op vogelgebied. Het uitblijven van een goede vorstperiode was hier mede debet aan. Er waren daarom ook weinig opvallende fenomenen te melden. Leuk waren de diverse pleisterende Grote Zilverreigers, het kortstondige verblijf van een eerste winter Kleine Burgemeester, de hoge aantallen Bokjes (hoeveel zouden er werkelijk in de regio overwinteren?), de overal aanwezige Grote Gele Kwikken en de talrijke waarnemingen van Klapeksters uit het duingebied (ook hiervoor geldt: hoeveel zouden er overwinteren, zeker 2-3 vogels). Klapper was de Huiskraai die Jan Zwaaneveld op 13 februari ontdekte op het strand van de AW-duinen. Dit is een nieuwe soort voor onze regio, nummer 354.