In de zomerperiode is de waarnemingenrubriek altijd wat kort. Deels komt dat doordat veel vogelaars elders op vakantie zijn en deels natuurlijk ook doordat in de zomerperiode meestal wat minder vogels te zien zijn. Toch worden er ieder jaar weer leuke soorten of aantallen gezien. De hoogtepunten: • Twee waarnemingen van Sneeuwganzen • Primeurs: broedende Ooievaars en Lepelaars in de regio • De eerste Woudaap in de regio die door iedereen gezien kon worden • Veel Kleine Zilverreigers • Meerdere Lach- en Reuzensterns langs telpost Langevelderslag • Een Alpengierzwaluw die helaas niet lang bleef rondvliegen