Een opmerkelijk najaar met twee nieuwe regiosoorten, een Siberische Sprinkhaanzanger en een Goudlijster. De eerste een vangst op 30 september op Vogelringstation Van Lennep in de Kennemerduinen, de tweede een ‘massatwitch’ op de grandioze ontdekking van Magnus Robb in de Kunstenaarsduintjes van IJmuiden de dag erna. Ook de vangsten van Noordse Nachtegaal en Bruine Boszanger mochten er zijn. Verder onder andere opvallende zaken: veel zeevogels eind september, veel Morinelplevieren en Velduilen. Daarentegen opmerkelijk weinig Zwartkopmeeuwen en schaarse piepers.