Op 26 maart werd in het Kraansvlak de eerste Beflijster van dit jaar gezien. De tweede waarneming betrof een mannetje in het Mussenveld, AWD op 2 april. Nog vijf solitaire exemplaren werden waargenomen alvorens de doortrek goed op gang kwam. Vanaf 14 april werden in de duinen op diverse plaatsen groepjes van maximaal 11 vogels gezien. In de Kennemerduinen waren Klein Doornen (max. 8 op 17 april). Klein Olmen (max. 4 op 15 en 23 april) en vooral Wieringen en de Houtglop (max. 11 op 23 april) favoriet. In de Amsterdamse Waterleidingduinen werden de meeste vogels rond de Duizendmeterweg (max. 7 op 14 april) en in het Worstenveld en de zeeduinen gezien (max. 8 op 19 april). In mei werden nog slechts enkele vogels gezien. De laatste waarneming is van een mannetje in de Wieringen op 6 mei. De doortrek werd ook op de telpost Parnassia in de Kennemerduinen opgemerkt. Tussen 17 en 24 april werden 11 vogels als trekkend en twee als ter plaatse genoteerd.