De Nationale Vogeltrekdag van 8 oktober jl. was niet alleen een leuke happening, ze heeft ook nog veel onverwachte informatie opgeleverd. Ondanks matige zichtbare trek (enkele soorten uitgezonderd) ontstond er een uniek totaalbeeld van de vogeltrek over Nederland. Naast interessante landelijke verschillen zijn er ook opmerkelijke regionale feiten aan het licht gekomen. Op deze dag zijn er in Zuid-Kennemerland zo’n 150 Sperwers geteld. Een aantal dat zelfs tijdens een heel seizoen trektellen nog nooit is vastgesteld! Ongeveer de helft van de Sperwers passeerde in een min of meer constante stroom over de telpost in het binnenduin van Duin & Kruidberg (Klein Falsterbö). De ene vogel was nog niet over de hoofden van de waarnemers verdwenen of de volgende diende zich al aan. De telgegevens lijken aan te duiden dat de Sperwer, in het geval van een matige meewindsituatie, bij voorkeur via de bosrijke binnenduinrand trekt.