Geen plek in de regio biedt door zijn ligging de mogelijkheid bij een bezoek zoveel onverwachte vogelwaarnemingen te doen als de Zuidpier van IJmuiden. Aangezien elke vogelaar hiervan op de hoogte is, wordt de pier zeer vaak bezocht, waardoor veel interessante waarnemingen gedaan worden. In de periode die deze waarnemingenrubriek beslaat, was er weer vaak iets leuks te zien. Allereerst was het aantal waarnemingen van de Velduil uitzonderlijk: 19-10: 1 naar oost vliegend 1-11: 2 t.p. in de duintjes naast de Zuidpier 24-11: 2 opvliegend en neerduikend in de duintjes 28-10: 1 naar oost vliegend 27-12: 1 naar zuid vliegend 31-12: 1 t.p. in de de duintjes Andere niet alledaagse waarnemingen bij de Zuidpier betroffen uiteraard de zeer exceptionele waarneming van een Zwarte Stern in zomerkleed op 10-1 en de waarnemingen van de Krak- en Rosse Stekelstaarteend en van de Houtsnip. Verder werden van enkele steltlopersoorten (met name Zilverplevier, Bonte Strandloper en Steenloper) relatief hoge aantallen exemplaren ter plaatse gezien.