Wegens drukke werkzaamheden is Pim de Nobel helaas genoodzaakt zijn functie als coördinator van de waarnemingenrubriek over te dragen aan Hans Groot. Bij deze willen we Pim hartelijk bedanken voor zijn waarnemingenrubrieken van de afgelopen jaren. Hopelijk zal Hans hetzelfde niveau handhaven. Vanaf nu kunt u al uw waarnemingen daarom tot 20 juli opsturen naar: Hans Groot, J.T. Cremerlaan 72 2071 SP Santpoort Noord.