Het meest opvallende verschijnsel in de afgelopen periode was de ongekend sterke doortrek van Duinpieper en Ortolaan in onze regio. Normaliter worden van beide soorten op telpost Parnassia minder dan 10 exemplaren waargenomen. Dit najaar werden evenwel veel hogere aantallen vastgesteld. Mogelijk dat de combinatie van een goed broedseizoen en veel ZO-winden in september (stuwing!) hiervan de oorzaak was. De meeste Duinpiepers en Ortolanen zijn op Parnassia opgemerkt. Daarbuiten zijn ook nog enkele waarnemingen gedaan, maar de onbekendheid met de beide soorten (vooral de trekroepjes) bij veel vogelaars zal eraan debet zijn dat het slechts om enkele 'niet-telpost-waarnemingen' gaat.