Eind december/begin januari werden we even getracteerd op de geneugten die het vogelen ons kan bieden tijdens een vorstperiode. Enkele soorten vluchtten massaal voor de vorst naar het zuiden, andere waren beter zichtbaar dan anders (bijv. Bokje, Ijsvogel) en andere soorten trokken naar ... het noorden. Om met de eerste categorie te beginnen, op 30-12 trokken’s middags in anderhalf uur ca. 1800 Kieviten over de AW-duinen. Ook Wulpen ontvluchtten de kou, eerst aarzelend met tientallen, begin januari met honderden. Leuk was de waarneming van een (IJslandse?) Grutto op 4-1 langs de Reddingsbrigade van Bloemendaal aan Zee. Enkele Tureluurs werden bij de pier en in de AW-duinen gezien, evenals een klein aantal Kluten, hetgeen ongebruikelijk is in de winter in onze regio. Verder was er enige eendentrek (met name Toppereend). Opvallend was de ganzentrek, vooral de trekrichting, die overwegend noord was. Nadat op 10-12 al goede ganzentrek te zien was geweest, vloog met name de Brandgans en masse naar het noorden; de beste dag was 2-1 met ruim 1000 → N over de Zuidpier. Ook andere ganzen, zoals de Rietgans, de Grauwe Gans (beide vele tientallen per dag), groepjes Kolganzen, een enkele Kleine Rietgans en tientallen Rotganzen kwamen over zetten.