Lange tijd is de Spaarnwouderplas, beter bekend als ’Het Plasje van Spaarnwoude’, de beste plek voor het waarnemen van steltlopers in onze regio geweest. Naast veel pap zijn hier krenten gezien als Steltkluut, Poelruiter, Terekruiter, Grauwe Franjepoot en Amerikaanse Gestreepte Strandloper. Door de hoge waterstand en de weelderige oevervegetatie hebben steltlopers hier thans echter niet veel meer te zoeken. Het is tekenend dat de Dodaars dit jaar voor het eerst in het plasje heeft gebroed. Gelukkig heeft een ander gebied bij Spaarndam, de Gruiterspolder, zich ontwikkeld tot een goed steltlopergebiedje. Dankzij de hooggehouden waterstand konden we genieten van vele soorten die zich goed, zij het soms kortstondig, lieten zien. Op 9 april ontdekten Herbert Fonteijne en Roy Slaterus omstreeks het middaguur een fraaie Poelruiter die tot ver in de middag op zo’n 20 meter van de waarnemers rondstapte. Hierna werd er een Steltkluut gemeld, maar helaas is de exacte datum (nog) niet bekend. De klapper bestond uit een Breedbekstrandloper die Herbert Fonteijne gedurende 15 minuten waarnam op 15 mei.