Tijdens een avondbezoek aan Ruigoord op 22 mei in het kader van de jaarlijkse broedvogelinventarisatie ontdekte ondergetekende om 21.20 uur een zingende Noordse Nachtegaal in de dichte bomensingel langs de Ruigoordweg. Mede-inventarisanten Ferdy Hieselaar, Steve Geelhoed en Berry van der Hoorn konden diezelfde avond ook nog genieten van de fraaie zang van deze zeldzame doortrekker. Daarna is de vogel in ieder geval tot 8 juni gehoord en af en toe gezien. De Noordse Nachtegaal zingt gevarieerder en langzamer dan ’onze’ Nachtegaal. Kenmerkend is onder andere een droge triller. Omdat de vogel bij Ruigoord soms knap een Nachtegaal imiteerde, werden veel toegestroomde vogelaars aanvankelijk in verwarring gebracht. Voor degenen die in de duinen of elders goed genoeg naar Nachtegalen hebben geluisterd en/of ervaring met de Noordse Nachtegaal hadden, was het evenwel tamelijk eenvoudig om deze laatste soort te herkennen.