Twee soorten die in de handleiding voor het invullen van waarnemingskaartjes de A-status hebben (dat wil zeggen: alle waarnemingen inzenden) krijgen per 1-7 de C-status. Van de Paarse Strandloper en Oeverpieper, in het winterhalfjaar vaste prik op de Zuidpier, hoeven alleen nog waarnemingen doorgegeven te worden van uitzonderlijk hoge aantallen, vreemde plaatsen (bijv. het binnenland) of vreemde tijd. Dat van andere soorten niet altijd een overzicht in de rubriek gegeven wordt, komt doordat er vaak te veel leuke waarnemingen zijn om te vermelden. U wordt wel verzocht dergelijke waarnemingen te blijven doorgeven; alles wordt immers in AVES opgeslagen ten behoeve van nadere uitwerking.