Afgelopen najaar werden ongekend veel zeldzame soorten in de regio waargenomen. Hieronder volgt een selectie van de meest opmerkelijke waarnemingen. In de rubriek zelf staan ook nog zoveel leuke meldingen, dat er dit maal weinig ruimte overbleef voor het noemen van de wat ’gewonere’ waarnemingen. Lida van den Heuvel ontdekte op 4-11 een prachtige Zwarte Ibis in de Hekslootpolder, die de gehele periode aanwezig bleef. De vogel foerageerde vooral in de buurt van de Vondelweg bij een groep Nijlganzen en sliep in de Gruiterspolder. Op 10-10 werd op de DBA-lijn gemeld dat een exemplaar (dezelfde?) vliegend was gezien tussen Spaarndam en Santpoort.