Twee jaar geleden werden duizenden waarnemingskaartjes bijgedrukt, omdat we door de voorraad heen waren. Deze kaartjes vlogen de deur uit en kwamen ingevuld weer terug. Er worden zoveel waarnemingen doorgegeven, dat het binnenkort noodzakelijk is om nieuwe kaartjes te laten drukken! Deze nieuwe kaartjes zullen grotendeels dezelfde inhoud als de oude hebben, maar er zullen een paar kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Tevens zal er een gros-formulier het daglicht gaan zien, waarop waarnemingen gezet kunnen worden van soorten die vaak gezien worden. Het gaat om een formulier voor soorten als Lepelaar, waarvan het gewenst blijft om waarneminmgen te verzamelen. In Fitis 4 meer hierover. U zult zich bij het lezen van de waarnemingenrubriek wellicht wel eens afvragen wat die rare afkortingen betekenen. Hieronder zal ik de meest vreemde verklaren: ad = adult (volwassen) ex = exemplaar exx = exemplaren foer = foeragerend juv = juveniel N = (richting) Noord 0 = (richting) Oost onv = onvolwassen slaap = slapend of op slaapplaats terr = territorium tp = ter plaatse aanwezig vl = vliegend W = (richting) West wi = winterkleed Z = (richting) Zuid zo = zomerkleed