Een wat magere waarnemingenrubriek dit keer. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan waarnemingen, maar de Fitis was deze keer overvol gepland. Hierom heeft de waarnemingenrubriek twee pagina’s ’ingeleverd’. Alleen de echt bijzondere waarnemingen worden hieronder vermeld. Blijf echter uw waarnemingen doorgeven volgens de richtlijnen van de handleiding. Er zijn 10.000 nieuwe kaartjes gedrukt, dus we kunnen voorlopig weer even voort. Bovendien zijn er ’groslijsten’ ontworpen waarop meldingen van vaak waargenomen soorten gezet kunnen worden.