Ofschoon het weer in deze periode vaak te wensen over liet, zijn er toch genoeg opvallende waarnemingen gedaan. Zoals u elders in dit blad heeft kunnen lezen wordt het natuurontwikkelingsgebied in de Houtrakpolder een interessant vogelgebied. Er zijn hier al veel leuke waarnemingen verricht, onder andere van schaarse soorten als Visarend, Steltkluut en Temmincks en Krombekstrandloper. Het was een fraai gezicht om eind april een grote groep Dwergmeeuwen boven één van de plassen bij de Middenweg te zien foerageren. Ook de grote aantallen pleisterende Kemphanen waren een lust voor het oog. Andere opmerkelijke gevallen dit voorjaar betroffen de ongekend hoge aantallen pleisterende Lepelaars in de Spaarnwouderplas en de broedpoging van een paartje project-Ooievaars langs de Fazantenlaan in Heemstede.