Er gebeurde dit najaar weer van alles aan het vogel (trek)- front. Van verschillende soorten vonden omvangrijke invasies plaats. De Zwarte Mees en Vlaamse Gaai begonnen in de loop van september in grote aantallen door te komen. Met name de aantallen Zwarte Mezen waren hoog; nog veel hoger dan de laatste invasie van 1989. Ook Grote Bonte Spechten werden opvallend vaak op telpost Parnassia waargenomen (max 6 op 11-10). Toen deze soorten begin november waren uitgevlogen, kwamen de Grote Barmsijzen op gang. Deze soort trok half november zeer gepiekt en massaal door, waarbij de aantallen op de telpost hoger waren dan die van de laatste grote invasie (1986). Verder, is vermeldenswaardig dat een nieuwe soort voor de regio is waargenomen. In de AW-duinen werd een Raddes Boszanger gevangen en gefotografeerd.