De vorst die eind december inzette en enig weken ons landje teisterde bracht naast schaatsers uiteraard ook de vogels in beweging, hoewel er weinig sprake was van enorme concentraties watervogels op ijsvrije plaatsen. Wel zijn er Brilduikers, Nonnetjes en Grote Zaagbekken op veel plaatsen waargenomen waar ze normaal niet voorkomen. Opmerkelijk was dat in de AW-duinen een record-aantal Mandarijneenden is geteld: 54 exx op 10 januari. Waarschijnlijk zijn deze vogels, die veelal redelijk verscholen tussen de oevervegetatie zitten, door de vorst naar open water gedreven. Het meest opvallende van deze winter was misschien wel de talrijke aanwezigheid van zaadeters in de Houtrakkerbeemden. De braakliggende akkers hier herbergen talloze kruiden die een ware aantrekkingskracht uitoefenden op vele Veldleeuweriken (max 300), Kepen (10-en), Groenlingen (max 200), Kneuen (10-en) en Fraters (max 80). Zo blijkt dit gebied ook in de winter zijn waarde te hebben, en niet alleen voor watergebonden vogelsoorten.