Een dubbele rubriek wat de periode betreft; nadat in de vorige Fitis geen rubriek kon worden opgenomen, beslaat deze rubriek de periode 1 juni – 15 november. Overigens heeft niet iedereen die zijn of haar waarnemingen van de zomermaanden had ingestuurd dat ook voor de najaarsmaanden gedaan. Wellicht omdat de rubriek in Fitis 3, met daarbij een oproep voor waarnemingen voor Fitis 4, ontbrak. Bij deze aan hen het vriendelijke verzoek dat alsnog ten behoeve van het archief te doen. Naast een keur aan zeldzame soorten de afgelopen periode (ik noem bijv. Kleine en Grote Zilverreiger, Poelsnip, Waterrietzanger, Bruine Boszanger en Roodkopklauwier) viel met name de zeetrek op. Het is lang geleden dat er bijv. zoveel Vaal Stromvogeltjes zijn gezien. Qua landtrek waren er bescheiden influxen van Zwarte Mees en Kruisbek. Van de schaarse Ortolaan werd een recordaantal doortrekkende exemplaren op één ochtend waargenomen.