Chris van Deursen nam de afgelopen periode twee zeer zeldzame soorten in de regio waar. Op 18 december zag hij langs de Duizendmeterweg in de AW-duinen een vrouwtje Siberische Eend tussen de Wilde en Krakeenden. De witachtige stip voor het oog, een goed kenmerk voor deze soort, was goed zichtbaar. De vogel was schuw en vloog na een kwartier op toen een Vos langs kwam draven. Indien door de CDNA aangenomen betekent dit het eerste geval van een Siberische Eend in de regio! Een andere knaller die Chris had betrof een vrouwtje Witbandkruisbek op 27 december, drinkend tussen 35 Kruisbekken op een dak naast de Watertoren te Overveen. Van deze soort zijn twee eerdere, aanvaarde gevallen, uit 1989 en 1963. Overigens vond afgelopen winter een ongekende irruptie naar Nederland plaats, die vele tientallen Witbandkruisbekken bracht. Ten slotte is vermeldenswaard dat afgelopen winter maar liefst drie Slechtvalken in de regio verbleven; een adult vrouwtje, een adult mannetje en een onvolwassen vogel. De Slechtvalken waren meestal te vinden in de hoogspanningsmasten 19, 20 en 21 in de Houtrakkerbeemden en de Inlaagpolder en in de omgeving van de Spaarnwouderplas. Ook is regelmatig een vogel in de Hekslootpolder gezien.