In Zuid-Kennemerland worden doorgaans geen pleisterende ganzen aangetroffen. Tijdens de najaarstrek wil er nog wel eens een kleine groep in een van de polders neerstrijken, maar dat is dan van korte duur. In zijn algemeenheid kun je stellen dat West-Nederland te dicht bevolkt is om de ganzen een rustige plaats te bieden. Voor een winters dagje ”ganzen kijken” moet men dan ook naar Friesland, Flevoland of Zeeland. Het was dan ook een leuke verrassing dat er deze (zachte) winter twee pleisterplaatsen in het rekreatieschap Spaarnwoude waren. Vanaf 30 december tot 5 februari verbleven er Rietganzen in de Zuid-Spaarndammerpolder. Ze fourageerden op akkerland in het gedeelte ten westen van de A9 en ten noorden van Het IJ bij Spaarndam. Op 28 januari werd aldaar een maximum van 101 Rietganzen geteld. Er waren toen ook drie Kolganzen aanwezig.