Overal ter wereld woren leden van het mannelijk geslacht bij het bereiken van een bepaalde leeftijd opgeroepen voor militaire dienst, of ze dit nu leuk vinden of niet. Op 1 maart 1977 werd ik ingelijfd bij de Koninklijke Landmacht. Plaats van opkomst Amersfoort. Als vogelaar stop je natuurlijk niet met het waarnemen van vogels, zodra je het groene pakje aan hebt. Ook al is de omgeving vreemd, je prbeert toch zoveel mogelijk van de avifauna te zien, zowel op het kazerne terrein als tijdens oefeningen en marsen.