Tijdens de periode maart tot en met half mei is de trektelpost Zuidpier zeer frekwent bezet geweest, en wel door de volgende waarnemers: C. Reijnders, R. Reijnders, H. Lefering, H. Blankert, K.J. Eigenhuis, J. Brinkman en ondergetekende. Allen keken met 10x50 kijkers, behalve K.J. Eigenhuis en schrijver dezes, die resp. met 12x50 en 15x80 keken. We hebben dit voorjaar vooral gelet op de passage van steltlopers, die op enkele dagen massaal doortrokken op hun tocht naar het noorden. Het leek ons interessant en leerzaam om een overzicht van onze waarnemingen te publiceren mede ter opwekking om meer tijdens de voorjaarstrek te tellen, om zodoende tot een beter overzicht te komen.