De vogelwerkgroep Haarlem, onlangs in vergadering bijeen, is in zeer enstige mate verontrust over een plan van de gemeente Haarlem om het fraaie natuurterrein, genaamd ”Heks loot en omgeving” een bepaalde recreatie te bestemmen. Wij mogen het gemeentebestuur beleefd, maar dringend verzoeken aan deze plannen geen uitvoering te geven. Door de bouw van een jachthaven en door bestemming van dit zo bijzonder fraaie weide-gebied voor de watersportrecreatie zal de natuurhuishouding hier volkomen worden afgebroken en vernietigd.