Nog deze winter zal een aanvang gemaakt worden met het literatuuronderzoek ten behoeve van de Avifauna West-Nederland. Een ieder die bereid is om aan dit literatuuronderzoek deel te nemen wordt verzocht zich aan te melden bij de coördinator voor het literatuuronderzoek: J.A.J. Vink, Julianalaan 72. De Rijp (02997-1965).