Veel mensen leven met de vraag of er in de toekomst nog voldoende interesse is voor de natuur. De achterbannen van de meeste natuurorganisaties, waaronder de Vogelwerkgroep (VWG), is immers behoorlijk op leeftijd. De aanwas van jonge leden bij de Vogelwerkgroep is de laatste jaren gering. Wie beschermt straks de natuur? De Vogelwerkgroep gaat daar iets aan doen door activiteiten te organiseren voor kinderen. We willen daarmee jonge mensen enthousiast maken voor vogels en natuur. We geloven namelijk dat er bij een aantal kinderen wel degelijk enthousiasme is voor de natuur, maar dat het vuurtje opgestookt moet worden. Enkele bestuursleden hebben een plan opgesteld. In de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2006 zijn de plannen besproken en heeft het bestuur groen licht gekregen om de plannen verder te ontwikkelen.