Sinds het ontstaan en de aanleg van het Kennemerstrand bij IJmuiden zal het natuurliefhebbers niet ontgaan zijn dat de jonge strandvlakte veel natuurwaarden heeft, waaronder beschermde planten en dieren. Het gebied trekt onder andere vogelaars, floristen en fotografen. Maar ook het algemene publiek heeft een grote waardering voor de nieuwe duinvallei. Na de ontwikkeling van de strandvlakte en het graven van het voor recreatie bedoelde meer, ontwikkelde de natuur van het ’Kennemerstrand’ zich in een rap tempo. De pioniervegetatie werd opgevolgd door houtige gewassen als duindoorns, kruipwilg en andere wilgen. Bij een aantal mensen baarde deze ontwikkeling zorgen. Laten we het gebied verder tot het volwassen stadium, een bos, dicht groeien? Dan verliezen we de nieuwe natte duinvallei!