Onze Vogelwerkgroep is al sinds haar oprichting in 1951 een bloeiende en actieve vereniging, waarbinnen de studie van in het wild levende vogels een belangrijke rol speelt. Voor alle leden is het vogelen een hobby en de vereniging maakt het mogelijk met anderen deze passie te delen. Maar vogelen is meer. Zoals recent in een artikel in de Volkskrant stond: ”Wie graag een hobby heeft met een doel, hoeft slechts Vogelbescherming te bellen. Er is altijd een vogelwerkgroep die mensen kan gebruiken”. Als bestuur hebben we ons daarom nog eens afgevraagd: wat probeert de vereniging te bereiken en is in haar activiteiten enig verband te onderkennen?