Vogels zijn populair. Dat bewezen 160 belangstellenden, die zich op maandag 8 februari verzamelden in de Frankrijkzaal van motel Haarlem-Zuid, waar Nico de Haan, icoon van vogelend Nederland, twee lezingen gaf op uitnodiging van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZK). Na afloop van deze zeer geslaagde publiekslezing gingen de aanwezigen enthousiast naar huis en kon de Vogelwerkgroep al meteen tien nieuwe leden bijschrijven. Dat aantal liep later nog op tot 13. Toch was het voor de promotiewerkgroep van de VWGZK allesbehalve een uitgemaakte zaak, dat de bijeenkomst een succes zou worden. Maar toen de werkgroep een jaar of drie geleden van start ging, was het organiseren van een publiekslezing een van de geopperde mogelijkheden om het toen snel teruglopende ledental een halt toe te roepen. Na eerst enkele urgente zaken te hebben afgehandeld (oprichting Jeugdvogelclub, nieuwe brochure, moderniseren promotiestand) kwam najaar 2008 opnieuw de publiekslezing ter tafel. Besloten werd Nico de Haan ergens in het voorjaar uit te nodigen. Of het initiatief zou aanslaan, wist niemand.