Van IJsvogelwerkgroep Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer verscheen de Nieuwsbrief 2009. Er werd in Fitis 1 (2009) al uitvoerig aandacht besteed aan de verwachtingen na de koudeperiode van de voorgaande winter. Daarom nu een samenvatting van genoemde Nieuwsbrief. Op 11 januari werd op het ijs gekeken bij de nestholen van de forten van Spaarndam en Penningsveer. Na de koudeperiode zijn in februari de ijsvogelwanden weer bijgewerkt en broedklaar gemaakt. Antje Ehrenburg bekeek begin januari 2009 enkele plassen in het Nationale Park De Kennemerduinen op mogelijkheden voor ijsvogels. Met beheerder PWN werd contact opgenomen met positief resultaat. Zaterdag 21 februari 2009 konden enkele wanden worden aangelegd Spartelmeer: 3 wandjes aan hoge oostoever, ’t Wed: 2 wandjes aan zuidoostoever Oosterplas en 1 wandje aan noordoostoever. Behalve die bij de Oosterpias, waren de wanden hoog en zanderig en is er flink gegraven om het gewenste resultaat te verkrijgen. Regelmatig stortten de wanden in als deze te steil werden. De toekomst zal leren of dit geschikte ijsvogelbroedplaatsen zijn of dat de natuur nog meer hulp nodig heeft. Antje Ehrenburg knapte de wand langs het Van der Vlietkanaal (AWD) (aangelegd in 2008) op. Wortels werden weggehaald, en het water werd verdiept en van lisdoddewortels ontdaan, zodat het water voor de wand niet zo snel dichtgroeit. Zij maakte, met goedkeuring van Landschap Noord-Holland, langs de grenssloot tussen Leyduin (LNH) en Leiduin (terrein Waternet) 2 kleine wandjes vlakbij elkaar. Omdat de grond hier veel humeuzer is dan in de duinen, is dit bemoedigend. Regelmatig informeerde Franke van der Laan over de ijsvogels op De Heimanshof. Deze Heemtuin, aan de rand van Hoofddorp, heeft een beschutte sloot met 2 ijsvogelwanden. Door een takkenhaag met kijkgat zijn de ijsvogels op een paar meter waar te nemen. In het Haarlemmermeerse bos en langs de Geniedijk kwamen er 2 wanden bij en op Hageveld nog een 2e wandje.