Het is bij de lezers van Fitis welbekend dat PTT een afkorting is van Punt-Transect-Tellingen. Het PTT-project van SOVON heeft ten doel: ’vast te stellen welke veranderingen jaar na jaar optreden in de aantallen van in Nederland doortrekkende en overwinterende vogelsoorten’. Onlangs realiseerde ik me dat ik nu al zes jaar meedoe en dat het wel aardig zou zijn om eens een overzicht van mijn tellingen te maken. Een spreadsheetprogramma voor de PC (Quattro in mijn geval) bood me daarbij hulp. De redactie van Fitis meent dat het resultaat ook voor de lezers interessant is. Zodoende vindt u hierbij een uitgebreide tabel, waarop ik wat toelichtingen zal geven.