De waterschappen in Nederland geven jaarlijks vele miljoenen guldens uit aan natuurbehoud. De Unie van Waterschappen heeft een enquête gehouden onder de waterschappen, die groter zijn dan 5.000 ha., om een beeld te krijgen van wat zij aan natuurbehoud doen. Van de 137 ondervraagde hebben 113 gereageerd, waarvan 88 informatie hebben verstrekt over natuurbehoud. Samen beheren de 88 waterschappen een gebied van 3,8 miljoen ha. Uit het onderzoek is gebleken dat de instanties op een enkele uitzondering na geen herbiciden of insecticiden meer gebruiken. De meeste waterschappen besteden veel tijd en geld aan de aanplant van bonen en gewassen. Waar mogelijk worden bestaande beplantingen gespaard. Vele zetten zich in voor de bescherming van broedplaatsen van vogels. Sommige waterschappen leggen beperkingen op aan jachtvergunningen.