De Stichting Mondiaal Alternatief te Zandvoort heeft een oproep doen uitgaan aan de Nederlandse huisvrouwen om meer te doen aan de bestrijding van Botulisme in het oppervlaktewater door geen wasmiddelen met fosfaten meer te gebruiken. Mondiaal Alternatief wijst er op dat botulisme gedijdt in zuurstofarm water. Niet alleen rottende organismen maar ook fosfaten uit wasmiddelen bevorderen de zuurstofarmoede. In een brief aan de ministers van Landbouw en Visserij en van Justitie hebben de Stichting Kritisch Faunabeheer, de Vereniging voor Vogelbescherming, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Stichting Het Vogeljaar aangedrongen op maatregelen om het botulisme te bestrijden en de vogelstand voor verdere uitroeiing te behoeden. Het aantal slachtoffers dat op dit moment reeds gevallen is door de eendejacht en door botulisme en de tol die het botulisme de komende tijd nog zal heffen, komen ruimschoots tegemoet aan de door sommigen bepleite regulatie van waterwild door afschot, merken de organisaties in hun brief op en spreken de wens uit dat de jacht op waterwild met ingang van heden gesloten wordt en verboden blijft.