De kleine rietganzen die we half oktober weer uit het noorden in Nederland kunnen verwachten, brengen tijdens hun overwintering in sommigedelen van het land grote schade toe aan landbouwgewassen. Het landbouwschap schrijft dit aan de minister van Landbouw en vraagt hem met ingang van 1 oktober de jacht op deze vogels weer open te stellen. De minister heeft een advies hierover van de Jachtraad niet opgevolgd omdat naar zijn mening het aantal ganzen in de wereld niet is gestegen.