Aan de kust van Sleeswijlo-Holstein en Nedersaksen is de Zilvermeeuw volgens de jagers aldaar net als bij ons een ware plaag geworden. Het aantal broedparen wordt op zo’n 25.000 geschat en breidt zich gestaag uit. Van alles is geprobeerd om de stand in te dammen en zelfs afschot door jagers gaf niets, evenals het rapen van eieren, aangezien de meeuwen van maart tot juli het ene legsel na het andere bleven produceren. Er werd verder door """"vaklieden vastgesteld dat door de regelmatige eierproduktie bepaalde stoffen aan het lichaam werden onttrokken, waardoor de meeuwen agressief werden en nog neeeieren en jongen van andere vogels gingen roven (!). Er zal nu als proef alleen het eerste leg3el worden geraapt, waarvoor fopeieren in de plaats worden gelegd. ....