”Voorlopig is de natuur genoeg gestraft met de totaal beschermde Havik, waaraan wij als jagers niets kunnen doen. Dit laatste hebben de vogeltjesmensen in Duitsland beter bekeken, daar wordt het teveel aan Haviken weggevangen en ergens anders weer uitgezet. Opgevangen Haviken kun je goed kwijt in Saoedi-Arabië, ze brengen er veel geld op omdat er niet met het geweer mag worden gejaagd; alleen met de vogel en de Saluki. Een voordeel hiervan is, dat het goed ver uit de buurt ligt...” ”Als men Korhoenders terug wil krijgen zal dat van de eieren en groot geworden jongen moeten komen. Zolang er nog zoveel kraaien, Eksters, Vossen en Haviken zijn, kunnen we het wel vergeten.”