In het boek ”De Vos” uit de serie Dieren dichterbij van uitgeverij Het Spectrum (waarin ook verscheen de Havik en de Spreeuw) staat vermeld dat er niets op wijst dat de Vos van invloed is op de korhoenderst nd, hetgeen de jagers nog altijd beweren. Integendeel zien we dat een van de laatste baltsterreinen in Nederland zich al jarenlang bevindt op de Veluwe, te midden van een dichte vossenpopulatie (die niet bejaagd wordt). In Michigan zijn sporen van Vossen gevolgd over een afstand van ca. 1800 km midden in een korhoendergebied, waarbij een uiterst geringe predatie op deze vogel werd vastgesteld. Ook onderzoekingen in Noorwegen, Zweden en Rusland tonen aan dat de Vos nauwelijks enig effekt heeft op de populaties van het vederwild aldaar, zodat de jager weer nieuwe argumenten moet zoeken om op de Vos te kunnen blijven schieten (zoals verspreiden van hondsdolheid).