De Vogelwerkgroep start een vervolgcursus vogelherkenning. De cursus wordt gehouden van half september tot half november 2010 en exacte data volgen nog via de site. De cursus bestaat uit vier avonden en drie excursies. Onderwerpen die aan bod komen zijn: eEvolutie, rui, vogeltrek, en populatie. De soorten die besproken worden zijn onder meer meeuwen en sterns, steltlopers, trekkende zangvogels en hun trekroepjes, roofvogels en uilen. De kosten zijn 25 euro voor leden en 35 euro voor niet-leden. U kunt zich pas opgeven als de exacte data bekend zijn. U kunt uw belangstelling vast bekend maken bij Claudi Boersbroek, claudiboersbroek@kpnplanet.nl of 023-5366601.